U6-U8 Håndbold

De seneste 2 torsdage har der været U6/U8 håndbold i hallen med stor succes. Der forventes derfor opstart efter sommerferien med træning torsdage fra. 16.15-17.30. Dato for opstart følger.

Karnevalsoprydning

Hej alle!
Som tidligere nævnt på Facebook-siden, har LSK igen i år sagt ja til en oprydningstjans i Skulpturparken i Aalborg dagen efter karneval.
Vi forpligter os til at stille med 30 medhjælpere denne dag.

Pt. ser det meget sort ud ift. antal tilmeldte.
Vi håber rigtig meget, at folk vil deltage og hjælpe klubben denne dag, da det er gode penge (11000), som falder på et meget tørt sted i en klub som vores.

Vi har valgt, at vi i år deler tjansen op i to hold.
Hold 1 arbejder fra 07.00-11.00.
Hold 2 arbejder fra 11.00- ca. 15.00.

Hvis I skulle være interesseret, tryk da på nedenstående link og tryk på “deltager”, så vi ved hvor mange medhjælpere vi har.
For yderligere spørgsmål kan man kontakte Katrine Badsberg på tlf. 22 44 34 23.

Mvh.
Bestyrelsen i LSK

https://www.facebook.com/events/590997087716112/

Krolfensdag

Kom til krolfensdag i Langholt tirsdag den 29.03 .2016 kl 10-12.

Klik her –> Indbydelse Langholt Krolf 29-3-2016

Det er gratis
Alle kan møde op i det nævnte tidsrum og prøve spillet, hvis vejret er dårligt, giver vi lidt informationer i cafeteriet omkring Krolf, samt det at være medlem i klubben.
Det hele foregår i samarbejde med DAI, som også vil have en repræsentant til stede på dagen.
Så kig forbi til en hyggelig formiddag, vi har kaffe på kanden.

Kontingent, restancer og indmeldelsesblanketter

De nye FI-kort er på forårstræning er på vej, vær opmærksom på de nye betingelser for medlemskab.

Indmeldelse:

indmeldelsesblanketten skal afleveres i udfyldt stand senest ved 3. prøvetræning/kamp. Der gives ikke rabat ved tilmelding efter sæsonstart.

Kontingent:

Der opkræves kontingent efter gældende takster/rater som (afdelingsvis) kan ses på langholtsportsklub.dk Medlemmet forpligter sig til at betale kontingent indtil en skriftlig udmeldelse foreligger. Medlemmer som undlader at betale kontingent til tiden vil blive pålagt et rykkergebyr (100.-), betales rykkeren ikke inden 10 dage udelukkes medlemmet fra træning/kampe indtil restancen er betalt.

Udmeldelse:

Skal ske skriftligt til den afdelingsansvarlige fra bestyrelsen eller holdleder/træner inden flg. datoer

Fodbold senest d.15/03 (Forårskontingent) eller d.15/09 (efterårskontingent).

Håndbold/Floorball/Badminton m.m. senest d.01/02 (forårskontingent) eller d. 15/09 (efterårskontingent)

Senere udmeldelse resulterer ikke i tilbagebetaling/fritagelse for opkrævning af seneste rate.

 

Indmeldelsesblanketter til nye medlemmer vil snarest være at finde i klubhuset.

 

 

Ekstra træningstider til damehåndbold

Damehåndbold har udvidet deres træningstider således at de nu også træner torsdage kl.19.00-20.00

Der er stadig træning om tirsdagen (19.00-20.30) som altid.

Indbydelse til åbent stævne 20.-21. februar 2016 for U09 D, U11 ABCD, U13 ABCD, U15 ABCD og U17 ABC

Tid: Lørdag den 20. februar og søndag den 21.februar 2016

Sted: Langholthallen, Ø. Hassingvej 10 , 9310 Vodskov

Kategorier: Der spilles i samtlige 3 kategorier – Der kan deltages i alle 3 kategorier.

Indskud:  A-række: Single kr. 140,-. Double og mix kr. 140,- pr. par.

B-, C- og D-række: Single kr. 120,-. Double og mix kr. 120,- pr. par.

Bolde: Der spilles med bolde fra Forza

Præmier: Der er 1. præmier i samtlige rækker, 2 præmie i rækker med minimum 6

deltagere/par samt 3. præmie i rækker med minimum 12 deltagere/par

Tilmelding: www.badmintonPeople.dk – SENEST: TORSDAG DEN 4.februar 2016

Program: Udsendes pr. mail ca. 7 dage før stævnet og vil ligeledes være tilgængelig på vores hjemme side. www.langholtsportsklub.dk

Reglement: Der spilles efter DGI’s regler

Turneringsledelse: Spørgsmål rettes til Jens Uggerly på jensuggerly@tdcadsl.dk