Krolf

Hej alle medlemmer i Krolfafdelingen.
Der indkaldes til generalforsamling i afdelingen og derefter jule afslutning torsdag den 24 nov 2016 kl 10,
Vi mødes kl 9.15 til kaffe og rundstykker og derefter afdelingsgeneralforsamling som forventes at vare ca 2 timer.
Kl ca 12 er der juleafslutning med en juleplatte fra Møllehuset i Aså.
Håber på god og hyggelig samvær.
Vel mødt.
Mvh
Bestyrelsen.

Krolfensdag

Kom til krolfensdag i Langholt tirsdag den 29.03 .2016 kl 10-12.

Klik her –> Indbydelse Langholt Krolf 29-3-2016

Det er gratis
Alle kan møde op i det nævnte tidsrum og prøve spillet, hvis vejret er dårligt, giver vi lidt informationer i cafeteriet omkring Krolf, samt det at være medlem i klubben.
Det hele foregår i samarbejde med DAI, som også vil have en repræsentant til stede på dagen.
Så kig forbi til en hyggelig formiddag, vi har kaffe på kanden.

Kontingent, restancer og indmeldelsesblanketter

De nye FI-kort er på forårstræning er på vej, vær opmærksom på de nye betingelser for medlemskab.

Indmeldelse:

indmeldelsesblanketten skal afleveres i udfyldt stand senest ved 3. prøvetræning/kamp. Der gives ikke rabat ved tilmelding efter sæsonstart.

Kontingent:

Der opkræves kontingent efter gældende takster/rater som (afdelingsvis) kan ses på langholtsportsklub.dk Medlemmet forpligter sig til at betale kontingent indtil en skriftlig udmeldelse foreligger. Medlemmer som undlader at betale kontingent til tiden vil blive pålagt et rykkergebyr (100.-), betales rykkeren ikke inden 10 dage udelukkes medlemmet fra træning/kampe indtil restancen er betalt.

Udmeldelse:

Skal ske skriftligt til den afdelingsansvarlige fra bestyrelsen eller holdleder/træner inden flg. datoer

Fodbold senest d.15/03 (Forårskontingent) eller d.15/09 (efterårskontingent).

Håndbold/Floorball/Badminton m.m. senest d.01/02 (forårskontingent) eller d. 15/09 (efterårskontingent)

Senere udmeldelse resulterer ikke i tilbagebetaling/fritagelse for opkrævning af seneste rate.

 

Indmeldelsesblanketter til nye medlemmer vil snarest være at finde i klubhuset.

 

 

Krolf Tirsdag og Torsdag

Så er der kommet gang i krolfbanen, der spilles tirsdage og torsdage kl. 10-12

GRATIS deltagelse resten af 2015, så kom endelig forbi.

Har du ikke mulighed for at deltage på det givne tidspunkt, kontakt da Vagn for at aftale anden tid.

vagn2812 @ icloud.com

Opstart af krolf

Det er med stor glæde at bestyrelsen i LSK kan præsentere en ny klub i klubben.

LSK har netop oprettet en krolf afd. som allerede nu så småt vil begynde at indtage græsset bag hallen.

Vi forventer således at banen vil stå helt klar til sæsonstart når foråret igen kommer til Langholt.

Læs mere om krolf hos Dansk Arbejder Idrætsforbund

Kom og vær med

Yderligere info kontakt Vagn via:

vagn2812 @ gmail.com