Kontingentsatser og Indmeldelse

Senest opdateret 26/08-19

 

Ønsker du at blive medlem?

Udfyld venligst denne LINK –>indmeldelsesblanket_LSK<– LINK

 

Skyldige beløb kan indbetales på:

Reg.nr.9245

Konto nr. 4570882991

Eller til mobilepay nummer: 54574

 

Fodbold:

Generelt kr. 1.400 / år. Opkræves halvårligt med kr. 700

Ungdom kr. 800 / år. Opkræves halvårligt med kr. 400

 

Håndbold:

Generelt kr. 1.400 / år. Opkræves halvårligt med kr. 700

Ungdom kr. 700 / år. Opkræves halvårligt med kr. 350

 

Gymnastik:

Ungdom kr. 700/ år. Opkræves halvårligt med kr. 350

 

Badminton:

Generelt kr. 1.300 / år incl. boldpenge. Opkræves halvårligt med 650 kr.

Ældre Badminton: kr. 600 / år (Udløser ikke rabat på andre sportsgrene/aktiviteter.)

Ungdom kr. 700 / år incl. boldpenge. Opkræves halvårligt med 350 kr.

 

Krolf:

200.- for et obligatorisk medlemskab af LSK, derudover betales der direkte til “krolfklubben” for aktiviteter. Beløbet fastsættes af krolfudvalget.

 

Vær opmærksom på gældende betingelser for medlemskab:

Betingelser for medlemskab af LSK

Indmeldelse: indmeldelsesblanketten skal afleveres i udfyldt stand senest ved 3. prøvetræning/kamp. Der gives ikke rabat ved tilmelding efter sæsonstart.

Kontingent: Der opkræves kontingent efter gældende takster/rater som (afdelingsvis) kan ses på langholtsportsklub.dk Medlemmet forpligter sig til at betale kontingent indtil en skriftlig udmeldelse foreligger. Medlemmer som undlader at betale kontingent til tiden vil blive pålagt et rykkergebyr (100.-), betales rykkeren ikke inden 10 dage udelukkes medlemmet fra træning/kampe indtil restancen er betalt.

Udmeldelse: Skal ske skriftligt til den afdelingsansvarlige fra bestyrelsen eller holdleder/træner inden flg. datoer

Fodbold senest d.15/03 (Forårskontingent) eller d.01/09 (efterårskontingent).

Håndbold/Gymnastik/Badminton m.m. senest d.02/01 (forårskontingent) eller d. 01/09 (efterårskontingent)

Senere udmeldelse resulterer ikke i tilbagebetaling/fritagelse for opkrævning af seneste rate.