Kontingentsatser og Indmeldelse

Senest opdateret 02/07-20

 

Ønsker du at blive medlem?

Udfyld venligst denne LINK –>indmeldelsesblanket_LSK<– LINK

 

Skyldige beløb kan indbetales på:

Reg.nr.9245

Konto nr. 4570882991

Eller til mobilepay nummer: 54574

 

Fodbold:

Generelt kr. 1.400 / år. Opkræves halvårligt med kr. 700

Ungdom kr. 800 / år. Opkræves halvårligt med kr. 400

Senior kr. 900 / år. Opkræves halvårligt med kr. 450 (OBS. 7-mandshold og uden træner)

 

Håndbold:

Generelt kr. 1.400 / år. Opkræves halvårligt med kr. 700

Ungdom kr. 700 / år. Opkræves halvårligt med kr. 350

 

Gymnastik:

Ungdom kr. 700/ år. Opkræves halvårligt med kr. 350

 

Badminton:

Senior: 1 x træning ugentlig: kr. 1.300 / år incl. boldpenge. Opkræves halvårligt med 650 kr.

Senior: 2 x træning ugentlig: kr. 1.500 / år incl. boldpenge. Opkræves halvårligt med 750 kr.

Ungdom: 1 x træning ugentlig: kr. 600 / år incl. boldpenge. Opkræves halvårligt med 300 kr.

Ungdom: 2 x træning ugentlig: kr. 1.000 / år incl. boldpenge. Opkræves halvårligt med 500 kr.

Ældre Badminton: 1 x træning ugentligt: kr. 550 / år (Udløser ikke rabat på andre sportsgrene/aktiviteter.)

 

Krolf:

200.- for et obligatorisk medlemskab af LSK, derudover betales der direkte til “krolfklubben” for aktiviteter. Beløbet fastsættes af krolf-udvalget.

 

Vær opmærksom på gældende betingelser for medlemskab:

Betingelser for medlemskab af LSK

Indmeldelse: indmeldelsesblanketten skal afleveres i udfyldt stand senest ved 3. prøvetræning/kamp. Der gives ikke rabat ved tilmelding efter sæsonstart.

Kontingent: Der opkræves kontingent efter gældende takster/rater som (afdelingsvis) kan ses på langholtsportsklub.dk Medlemmet forpligter sig til at betale kontingent indtil en skriftlig udmeldelse foreligger. Medlemmer som undlader at betale kontingent til tiden vil blive pålagt et rykkergebyr (100.-), betales rykkeren ikke inden 10 dage udelukkes medlemmet fra træning/kampe indtil restancen er betalt.

Udmeldelse: Skal ske skriftligt til den afdelingsansvarlige fra bestyrelsen eller holdleder/træner inden flg. datoer

Fodbold senest d.15/03 (Forårskontingent) eller d.01/09 (efterårskontingent).

Håndbold/Gymnastik/Badminton m.m. senest d.02/01 (forårskontingent) eller d. 01/09 (efterårskontingent)

Senere udmeldelse resulterer ikke i tilbagebetaling/fritagelse for opkrævning af seneste rate.