Kontingentsatser og Indmeldelse

Senest opdateret 08/08-21

Medlemskab

Ved opstart på et hold har en ny deltager 3 gratis træninger for at prøve inden tilmelding.
Indmeldelse: Indmeldelsesblanketten (se nederst på siden) skal udfyldes og afleveres til holdets træner senest ved 3. prøvetræning. Der gives som udgangspunkt ikke rabat ved tilmelding efter sæsonstart.

Kontingentbetaling: 
Kontingentsatser fremgår nedenfor. Medlemmer forpligter sig til at betale kontingent ved deltagelse ud over evt. prøvetræning i en given kontingentperiode. Medlemmer som undlader at betale kontingent til tiden vil blive pålagt et rykkergebyr (100.-), betales rykkeren ikke inden 10 dage udelukkes medlemmet fra træning/kampe indtil restancen er betalt.
Udmeldelse: Skal ske skriftligt på email: kasserer@langholtsportsklub.dk
 
Kontingentsatser
Opdateret august 2021
 
Juniorhold 350 kr. / halvår
Fodbold, badminton og gymnastik
Ved deltagelse i mere end ét hold i junior-kategorien, får medlemmet 50 % rabat på efterfølgende hold.

Eksempel: Ved deltagelse i fodbold OG badminton opkræves medlemmet (350 + 350*50%=) 525 kr. / halvår.

 

Seniorhold 550 kr. / halvår
Fodbold, badminton og håndbold
Ved deltagelse i mere end ét hold i senior-kategorien, får medlemmet 50 % rabat på efterfølgende hold.

Eksempel: Ved deltagelse i fodbold OG håndbold opkræves medlemmet (550 + 550*50%=) 825 kr. / halvår.

 

Nedenstående hold er ikke omfattet af ovenstående kontingentordning, men har individuelle kontingentsatser, hvorfor disse hold heller ikke er rabatgivende ved deltagelse på andre hold.
Ældrebadminton  550 kr. / år
Krolf 200 kr. / år for et obligatorisk medlemskab af LSK, derudover betales der direkte til “krolfklubben” for aktiviteter. Beløbet fastsættes af krolf-udvalget.

OBS. Der ydes ikke familierabat – rabatten er udelukkende gældende pr. medlem. Der ydes ikke rabat på tværs af kategorierne.

Vær opmærksom på gældende betingelser for medlemskab:

Betingelser for medlemskab af LSK

Indmeldelse: indmeldelsesblanketten skal afleveres i udfyldt stand senest ved 3. prøvetræning/kamp. Der gives ikke rabat ved tilmelding efter sæsonstart.

Kontingent: Der opkræves kontingent efter gældende takster/rater som (afdelingsvis) kan ses på langholtsportsklub.dk Medlemmet forpligter sig til at betale kontingent indtil en skriftlig udmeldelse foreligger. Medlemmer som undlader at betale kontingent til tiden vil blive pålagt et rykkergebyr (100.-), betales rykkeren ikke inden 10 dage udelukkes medlemmet fra træning/kampe indtil restancen er betalt.

Udmeldelse: Skal ske skriftligt til den afdelingsansvarlige fra bestyrelsen eller holdleder/træner inden flg. datoer

Fodbold senest d.15/03 (Forårskontingent) eller d.01/09 (efterårskontingent).

Håndbold/Gymnastik/Badminton m.m. senest d.02/01 (forårskontingent) eller d. 01/09 (efterårskontingent)

Senere udmeldelse resulterer ikke i tilbagebetaling/fritagelse for opkrævning af seneste rate.

 

Ønsker du at blive medlem?

Udfyld venligst denne LINK –> indmeldelsesblanket_LSK <– LINK

 

Skyldige beløb kan indbetales på:

Reg.nr.9245

Konto nr. 4570882991

Eller til mobilepay nummer: 54574